Opdatering af standard-værdi i felter

Følgende afsnit beskriver hvordan man kan udskifte eller tilpasse en standard værdi til et felt.

Ændring af værdi

For at komme ind og kunne ændre i en standard værdi, skal man ind på e-Plan fanen. Herunder findes punktet "Typer".

Her vælges funktionen "Vis typer".

Herefter kommer man ind på en oversigt over alle de typer af datamodeller som ligger bag sitet.

På kommuneplansitet vil det være de to typer for henholdsvis Ændringer og Rammer.

  • komTilDK2 = Kommuneplanændringer
  • kpPlanDK2 = Kommuneplanrammer

For at kunne redigere standard værdien for et felt på en af disse typer, klikkes på type navnet.

Herefter vil man komme ind til en oversigt over alle felterne om enten ændringerne eller rammerne består af.

For at redigere teksten for et af felterne vælges feltet via det tekniske feltnavn. Her er det muligt at redigere eller tilpasse standard værdien for feltet, via indholdet i boksen "Standard-værdi".

Når ændringerne er gemt, vil tilpasningerne af standard værdien, være det som skrives automatisk ud ved oprettelse af nye kommuneplanændringer.