ODEUM e-Plan ManualBrugermanualSupport PlanID i forbindelse med PlandataDK overgangManuel ændring af PlanID - I forbindelse med PlandataDK overgangen

Manuel ændring af PlanID - I forbindelse med PlandataDK overgangen

I forbindelse med overgangen fra PlansystemDK til PlandataDK er der til visse planer ændret på planens ID i Erhvervsstyrelsens system. Dermed kan der være en del kommuneplantillæg, kommunerammer, lokalplaner og lokalplandelområder som er blevet tildelt et nyt unikt ID i forbindelse med skiftet fra Plansystem til Plandata.

Erhvervsstyrelsen har i forbindelse med skiftet registeret hvilke id'er som er blevet ændret. Dette er samlet i et excel-ark som indeholder alle ændringerne for hele landet.
Oversigten kan ses her: https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/oversigt-over-planers-planid-i-plansystemdk-og-plandatadk.

Husk: PlanID'et vil skulle ændres i ODEUM og jeres GIS - da PlanID sammenkoder data og geometri

Vejledning til ændring af PlanID

Vi anbefaler dette gøres med forsigtighed - da der er mulighed for at overskrive data for alle planerne af denne type. 

Måden man åbner op for at man på de enkelte planer kan redigere PlanID'et, sker via fanen "e-Plan" og knappen "Typer".

Under "Typer" vil alle datatyperne oprettet til jeres digitale plan være oplistet.

Dette er dog tekniske navne som kan oversættes således:

  • kpplandk2 - Kommuneplanrammer
  • komtildk2 - Kommuneplantillæg
  • lpplandk2 - Lokalplaner
  • lpdelplandk2 - Lokalplandelområder 

Når man har valgt typen som man skal åbne op for muligheden for at ændre PlanID'et for, kommer man ind på en oversigt over alle datafelterne til denne type.

I denne oversigt vil der være en felt navn som hedder "PLANID". Dette er feltet som man skal ind og redigere. Dette sker ved at klikke på det tekniske feltnavn.

I feltet "Felttype" vil der være angivet typen "Plansystem ID". Denne værdi skal ændres til "Kort tekst", som findes i drop-down menuen.

Når felttypen for feltet PLANID er angivet som "Kort tekst", vil man efter man har trykket på "Godkend" kunne redigere feltet PlanID'et på den enkelte plan for den type som man har fortaget denne ændring for.

Husk at ændre felttypen tilbage til "Plansystem ID", når man er færdig med at redigere ID'erne.