Oprettelse af WMS i GC2

Når der i GC2 skal indhentes data via WMS, er det vigtig at være opmærksom på sammensætning af stien der bruges. Alt efter hvorfra WMS'en hentes fra.

Herunder kan ses tre eksempler på forskellige WMS stier:

http://xxxxxxxx.spatialsuite.dk/service/wms?VERSION=1.1.1&format=image/jpeg&layers=theme-xxxxxxxx&SERVICE=WMS

http://xxxxxxxx.dk/wms?servicename=xxxxxxxx&crs=EPSG:25832&version=1.1.1&layers=theme-xxxxxxxx&format=image/png&service=WMS

http://arealinformation.miljoeportal.dk/gis/services/public/MapServer/WMSServer?version=1.1.1&transparent=true&format=image/png&styles=&layers=xxxxxxxx

Indsættelse af WMS

Stien indsættes i GC2, via www.kort.digitaleplaner.dk.

Dette gøres under "Database".

Her skal der oprettes et nyt Tomt lag, hvori stien kan indsættes.

Herefter kan der under knappen "Avanceret" indsættes stien til WMS'en.