ODEUM e-Plan ManualBrugermanualGIS-Administrator DiverseOpsætning af "Hvad gælder for mig"

Opsætning af "Hvad gælder for mig"

Opsætning af data til konfliktsøgeren sker gennem GC2, hvor der udvælges de GIS-lag der skal indgå i søgningen.

I GC2 styres hvilke datalag der indgår i søgningen, via funktionerne "Skip conflict" og "Vis i konflikt".

"Skip conflict"

"Skip conflict" er den funktion der bruges når et lag ikke skal medtages i søgningen og ved afkrydsning i dette felt, springer søgefunktionen over laget.

 Feltet til afkrydsningen af "Skip conflict" findes ud for hvert GIS-lag:

Her sættes flueben ved de lag der ikke skal medtages.

"Vis i konflikt"

Ved alle de lag der skal indgå i konfliktsøgeren vælges der under hvert lag, de datafelter der skal fremvises som søgeresultater.

Dette vælges gennem feltet "Vis i konflikt", når feltet her er afkrydset er det præcise det/de felt(er) der vises som resultat.

Efter der er sat flueben vises datafelterne som resultat.

Med feltet "Alias", er det samtidig mulig at indsætte et pænere navn end datafelter oprindelige navn.

Det betyder at det ikke datafeltets navn der vises som resultat, men derimod "Alias".

Hvis datafeltet indeholder et link kan feltet "Gør til link" gøre at indholdet fremvises som et klikbart link i søgeresultaterne:

Efter der er sat flueben vises datafelterne som links.

Link i overskriften

Det er også muligt at indsætte et link i overskriften for det enkelte GIS-lag. Herved kan der henvises over til en side, hvor emnet er beskrevet. 

Gennem GC2 indsættes et link til siden man ønsker der skal henvises til. 

Dette gøres ved at markere laget og derefter klikke på knappen "Avanceret":

Her indsættes Url'en til siden, i linjen ved "Meta data URL".

Herefter vil overskriften virke også som link.