Link til kort

Denne artikel beskriver hvordan et link oprettes til brug i sin digitale plan. Der er to scenarier:

  • Alle mine lag indgår i en gruppering på GC2 (de har en gruppe, således de er synlig i vieweren) og de er på samme skema
  • Nogle af mine lag er ikke synlige og er på forskellige skemaer.

Uanset hvilket scenarie der er gældende er starten den samme.

Åben GC2

Gå ind på GC2 og indtast brugernavn, samt password.

Vælg det skema som kortet skal omhandle

Vælg det skema som kortet skal omhandle

Tryk på "Viewer" for det skema som kortet skal omhandle.

Vælg de lag som kortet skal indeholde og zoom ind til rette sted

Under "Kortlag" til venstre, kan de forskellige lag tændes og slukkes.

Eksempel:

I dette eksempel, ønskes det at lave et kort der indeholder kommunegrænsen og planrammerne. (De er begge valgt under kortlag).

Se link

Tryk på "Del" i den øverste menu og vinduet "Del kortet" åbnes.

Heri kan man se forskellige informationer:

  1. Direkte link til kortvinduet hvor lagene er tændt og der er zoomet som man har gjort inden man trykkede "Del"
  2. Kode til indlejrning af en iframe med kortet på en hjemmeside
  3. Link til et statisk billede af kortet
  4. Kode til indlejring af kort med JS
  5. Her ses de lag som er tændt
  6. Her ses det geografiske område som kortet dækker.

Informationen kan kopieres og anvendes som man ønsker. Se eksemplets direkte link her.

Tilføj ekstra lag som er skjult eller fra et andet skema

I det følgende er det beskrevet hvordan et lag fra et andet skema også indgår i linket. Eksemplet er fra frederikshavn, hvor det er ønsket at vise planrammerne samt kommunegrænsen. Ved at følge guiden indtil nu, er følgende link blevet udarbejdet, men kommunegrænsen mangler.

 

Det lag som  skal sættes ind hedder "kommunegraense" og er i skemaet "public". Ved at se nærmere på linket som kun indeholder rammerne, kan det ses at rammerne er tilføjet således: /kommuneplan13.kpplandk2_view, hvor kommuneplan13 er skemaet og kpplandk2_view er laget.

For at tilføje kommunegrænsen skal laget altså indsættes således i linket: public.kommunegraense. Lagene adskilles med et komma.

Dette giver :

Se kortet og linket uden grænse her.

Se kortet og linket med grænse her.