ODEUM e-Plan ManualBrugermanualGIS-Administrator DiverseLINK til planrammer, tillæg og lokalplaner

LINK til planrammer, tillæg og lokalplaner

Gennem ODEUM e-Plan er der udarbejdet en webservice der automatisk finder det korrekte link til en kommuneplanramme, et kommuneplantillæg eller en lokalplan.

Linket kan eksempelvis anvendes i sine geodata, hvor det ønskes at man ved et klik på en ramme eller et tillæg bliver ført hen til den digitale udgave på hjemmesiden eller til plandokumentet på Plansystemet.

Der er 2 tilfælde af situationer som Webservicen håndterer:

 • En plan som er udarbejdet gennem ODEUM (den har sin egen side på hjemmesiden)
 • En plan som IKKE er udarbejdet gennem ODUEM (findes kun på plansystemet)

Linket vil hhv. resultere i:

 • Åbning af planens side på hjemmesiden

http://plandk2.mapcentia.com/apps/custom/planurl/

public/index.php/api/v1/url/horsens/kommuneplan13.komtildk2_join/2965135

 • Åbning af PDF-dokumentet fra Plansystemet

http://plandk2.mapcentia.com/apps/custom/planurl/

public/index.php/api/v1/url/horsens/lokalplaner.lpplandk2_join/2967388

Linket

Den første linje af linket er ens uanset hvilken type plan man vil lave et link til. Resten er forskellige alt efter ønsket:

 1. Databasen for sine geodata på GC2
 2. Skemaet for join tabellen (Join tabellen er ikke synlig, så hvis man ikke ved hvor den ligger - kontakt os)
 3. Navn på den tabel som skal anvendes (se næste step)
 4. PlanID for planen

Vælg tabel

Som join tabel vælges følgende:

 • Til Kommuneplanramme vælges kpplandk2_join
 • Til Kommuneplantillæg vælges komtildk2_join
 • Til Lokalplan vælges lpplandk2_join

Vælg det rigtige PlanID

Der kan være tvivl om hvilken PlanID man skal vælge. Alt efter hvilken type plan man vil lave link til gælder der noget forskelligt. Problemerne opstår typisk fordi et tillæg kan have flere rammer under sig.

 • En kommuneplanramme har kun et 1 PlanID, så den er forholdsvis til at gå til.
 • Et kommuneplantillæg har kun 1 PlanID, men rammerne har andre PlanID. Da der skal linkes til tillægget, skal det være Tillæggets PlanID der skal vælges. (Ønskes det eksempelvis at oprette links på sine geodata for rammerne skal man altså sætte det samme link ind på de rammer der tilhører tillægget.
 • En Lokalplan kan, som et kommuneplantillæg, bestå af flere delområder. Derfor gælder samme forhold for en lokalplan, hvor det er lokalplanens ID der skal vælges.