Indledning

Dette kapitel beskriver hvorledes planrammernes geometri ændres og hvorledes en efterfølgende synkronisering udføres i ODEUM.

Der findes forskellige metoder hvorpå man kan ændre/tilføje rammer til sin kommuneplan. Disse er beskrevet i følgende afsnit: