Ændring af rammerne via GC2 (Direkte)

1. Åben GC2

Gå ind på GC2 og indtast brugernavn, samt password.

2. Åbn kommuneplanskemaet

Åbn kommuneplanskemaet

Under kommuneplanskemaet (i dette tilfælde "kommuneplan09), vælges "tandhjulet".

3. Start redigering

  1. Tænd for laget som skal redigeres (i dette tilfælde: Rammeområder)
  2. Tryk "Start Edit"
  3. Her kan det vælges hvilken ramme der skal redigeres enten via kortes view eller gennem en SQL forespørgelse på attributerne (eksempelvis kan et specifik PLANID fremsøges)
  4. Tryk "Load"
  5. Herefter foretages de ændringer man måtte ønske (husk at trykke gem)

4. Synkroniser GC2 og ODEUM

Start med at logge ind på ODEUM

  1. Gå ind under "Administration".
  2. Tryk "Vis moduler"
  3. Fold "ODEUM e-Plan"-mappen ud > Fold "Typer"-mappen ud > Tryk på "kpPlanDK2"
  4. Tryk på "Synkroniser mirror-tabeller"