Ændring af rammerne via GC2 (Upload)

Åben GC2

Gå ind på GC2 og indtast brugernavn, samt password.

Åbn kommuneplanskemaet:

Åbn kommuneplanskemaet:

Under kommuneplanskemaet (i dette tilfælde "kommuneplan09), vælges "tandhjulet".

Upload ny planramme geometri:

Upload ny planramme geometri:
 1. Åbn "Database"-fanen
 2. Tryk på "Nyt lag"
 3. Tryk på "Add Files" og vælg dine filer. Da vi skal overskrive et eksisterende tema (i dette tilfælde planrammerne som altid hedder "kpplandk2") skal filnavnet hedde det samme)
 4. Hvis man er i tvivl om navnet så kan man se det under kolonnen "Navn"
 5. Under "Type" vælges den geometri som temaet indeholder eller lade den stå på auto.
 6. Koding er ofte Latin1. Dette kommer an på hvad filen er blevet gemt med i sit DesktopGIS. Hvis der meldes fejl når man uploader, kan man prøve at ændre den til UTF8
 7. Der er forskellige settings man kan sætte for sin upload. Markeres Overskriv vil den slette temaet i databasen og læse en ny ind. Markeres Tøm/Tilføj vil den beholde temaet, fjerne indholdet og læse nyt ind. Ønsker man blot at tilføje markeres Append.
 8. Når ovenstående punkter er udført; tryk på "Start Upload"

Hvis der er fejl, vil dette blive vist nu, ellers kan man lukke vinduet og det nye tema er læst ind

Har man valgt OVERSKRIV skal man synkronisere i ODEUM for at systemet danner det tema der kobler attributer fra ODEUM og GIS sammen

Start med at logge ind på ODEUM

 1. Gå ind under "Administration".
 2. Tryk "Vis moduler"
 3. Fold "ODEUM e-Plan"-mappen ud > Fold "Typer"-mappen ud > Tryk på "kpPlanDK2"
 4. Tryk på "Synkroniser mirror-tabeller"