Lås lokalplaner

Nu er det muligt at låse sine lokalplaner således man kan lave ændringer uden det slår igennem på ydersiden. Det er især i fasen fra forslag til vedtaget, hvor det er ønsket, at man kan rette tekst, ændre bestemmelser, tilføje andre billeder osv., uden at det bliver synligt på ydersiden for borgerne  men hvor der samtidigt findes en opdateret version, som extranet brugere kan tilgå (ex: politikkere).

På e-Plan fanen er der et ikon med en hængelås ud for hver plan. Ved tryk på denne låses planen i den nuværende form. Dette betyder at eksempelvis en Lokalplan på ydersiden, vil se ud som den version der var når man trykkede hængelås. Herefter kan man ændre billeder og tekst uden at det bliver synligt på ydersiden.

Hvis man trykker på hængelåsen igen vil den blive opdateret til den nyeste version  dvs. vise de ændringer der er lavet i ODEUM administrationen via lokalplan modulet.

OBS: Det eneste som hængelåsen ikke låser er geometrien. Dvs. denne kan ikke ændres uden det slår igennem på hjemmesiden.

Hængelås på e-plan fanen

Hængelås på e-plan fanen

Ved tryk på hængelåsen låses, sider i strukturen og bestemmelser fra e-plan fanen.

Låste sider i struktur

Låste sider i struktur

På strukturen vil der være en låst hængelås når siderne er låst