Opsætning af kort

For at opsætte nye kort, skal der under "Indholdsfanen" oprettes et nyt indholdelement.

Dette gøres ved at trykke på knappen "Nyt indhold" 

Herefter vælges der hvilke type af indhold man vil oprette. Her vælges typen "Kort".

Dernæst vælges typen der ønskes oprettet. Her vælges typen "Kort".

Så tildeles kortet en titel, samt en eventuel beskrivelse.

Efter trykket "Godkend", findes kortet i listen med "Mit indhold"

For at indsætte selve kortet, redigeres det netop oprette kort indholdselement.

Her vil man via trykning på knappen "Indsæt kort" kunne indsætte det ønskede kort.

Ved at trykke på "Indsæt kort" og har "Gem og godkend indhold" kan det dynamiske kort nu indsætte på den/de ønskede sider. 

Se hvordan man indsætter et kort på siderne her: Indsæt kort på side