Indsæt kort på side

For at indesætte dynamiske kort på en side, skal der indsættes et nyt indholdselement.

Dette gøres ved at trykke knappen "Vælg indholdstype"

Herefter indsættes et nyt indholdelement af typen "Forfatter indhold"

Derved indsættes der et selvstændigt forfatter indholds element på siden

Ved så at redigere vil en liste med alle elementerne i "Indholdsarkivet" vises. Udfra denne liste vælges den boks der ønskes indsat på siden.

Når der er trykket på godkend er kortet indsat på siden.