Versionsstyring

Versionsstyring anvendes til at give en oversigt over de ændringer, der er fortaget på siderne. Formålet er, at dokumentere hvilke ændringer, der er lavet hvornår og af hvem.

Ændringer af indhold på siden er ikke synlige på hjemmesiden, før siden er checket ind.

Check ind

Check ind

Når der bliver gemt ændringer på en side, er siden en Kladde. Det betyder, at de ændringer, der er fortaget, IKKE er synlige på websitet. Siden har ikke ændret Revisions nr. (1.1)

Marker siden så den bliver grå, klik på Versions styring og klik på Check ind.

Siden er nu chekket ind og har fået nyt Revisions nr. (1.2). Ændringerne af indholdet på er nu synlige på websitet.

Forkast ændringer

Forkast ændringer

Hvis man fortryder de ændringer, der er lavet, kan man fjerne dem med funktionen Forkast ændringer. Klik på den pågældende side, så den bliver grå, klik på Versions styring, klik på Forkast ændringer og klik OK. Siden ophører herefter med at være kladde og skal derfor ikke checkes ind.

Anvend ældre versioner

Anvend ældre versioner

Det er muligt at se, hvornår en side er checket ind og af hvem, samt at slette ældre versioner.

Klik på den side, så den bliver grå, klik på Versions styring og klik på Vis revisioner.

Sidste Revision har det højeste nummer og er markeret med fed skrift (her 1.4) og er den version, der er synlig på websitet. Dato angiver hvornår versionen er checket ind (ikke hvornår ændringerne er fortaget). Bruger er den, der har fortaget ændringerne.

Der er mulighed for 3 handlinger:

  • Vis revision, viser hvordan den pågældende revision ser ud på websitet og popper op i et nyt vindue. Funktionen anvendes til at se forskellen på de forskellige revisioner.
  • Sæt aktiv, gør den pågældende version aktiv (synlig på websitet). Funktionen anvendes til at gøre ældre revisioner aktive/synlige. Eksempel: Du har fortrudt de ændringer, der er lavet i revision 1.4 og ønsker i stedet at anvende revision 1.2. Klik på Sæt aktiv i revision 1.2. Revision 1.2 får nu nr. 1.5 og står som kladde, som herefter checkes ind. Revision 1.2 og 1.5 er hermed ens. Når revision 1.5 er checket ind er revision 1.4 ikke længere synlig på hjemmesiden. Således er der muligt at se arbejdsgangen i revisionerne og altid muligt at anvende tidligere revisioner.
  • Slet revision, slettet den pågældende revision. Vær opmærksom på at det ikke er muligt at genskabe slettede revisioner.