Forfatter indhold

Et Forfatter indhold bruges til indhold, der går igen på mange sider. Det kan f.eks. være overskriften på en højre-boks, en tekst eller et billede. Du kan rette et Forfatter indhold centralt, så det slår igennem på alle de sider, hvor det er sat ind.

Opret nyt forfatter indhold

Opret nyt forfatter indhold

For at oprette et ny Forfatter Indhold skal du gå ind i fanebladet Indhold og klikke på Mit indhold.

Der vil ofte være mange stykker indhold og der er derfor en række sorteringsmuligheder.

  • Er af typen: Er Definitioner du selv kan lave, f.eks. Boks overskrift, Boks indhold osv.
  • Har status: Når du redigerer i et indhold vil den være Under bearbejdning og skal udgives inden ændringerne er synlige på hjemmesiden.
  • Er rettet inden for: Her kan du sortere efter hvornår indholdet er redigeret, f.eks. i dag, inden for den sidste uge osv.

Vi skal lave en Boks overskrift, hvor der står "Status" og starter med at lave en Definition som hedder Boks overskrift. Har du allerede den definition du skal bruge, kan du springe de næste punkt over og går ned til Nyt indhold her.

Klik på Definitioner

Klik på Ny definition

Giv Definitionen et navn, vælg Indholdsværktøj Artikel og klik fluebenet til i Er uafhænig og Ens.

Klik Godkend

Definitionen er nu færdig og du kan gå igang med at oprette et nyt Indhold.

Klik på Nyt Indhold

Vælg en Definition/typer af indhold i dette eksempel Boks overskrift. Klik på Næste.

Du kommer nu ind i en almindelig editor, hvor du kan skrive den tekst der skal stå, indsætte billeder og dokumenter. Husk at gemme når du er færdig og tryk tilbage.

Du bliver nu bedt om at give dit indhold en titel. Den foreslår selv definitionens navnet plus et fortløbende nr.

I dette eksempel bliver titlen Boks overskrift Status.

Klik på Godkend

Dit Indhold er nu oprettet og har status Under bearbejdning.

Klik på Godkend det valgte indhold.

Rediger forfatter indhold

Rediger forfatter indhold

Hvis indholdet skal redigeres kan det gøres under Indhold > Mit Indhold > (Find indholdet) og dobbeltklik.

Vælg forfatter indhold på side

Vælg forfatter indhold på side

Når du skal vælge hvilket Forfatter indhold du vil sætte ind, skal du først markere Forfatter indholdet og enten dobbeltklikke på det, eller klikke på Rediger indholdet af det valgte indholdselement på den side hvor det er indsat.

Der er i dette eksempel defineret 4 Forfatter indhold. Vi skal bruge Status overskrift og klik på Godkend.

 

Nu er Forfatter indholdet valgt. Du kan vælge et andet Forfatter indhold, ved dobbelt klikke på det og derefter vælge et nyt.