Artikel-editor

Artikel editoren har ikke nogen auto-gem funktion, så du skal selv huske at gemme dit arbejde. Hvis du går ud af artikel-editoren uden at gemme, kommer der en pop-up hvor der står "Der er foretaget ændringer, der endnu ikke er gemt. Disse ændringer vil gå tabt, hvis du forlader artiklen" valgmulighederne er OK eller Cancel.

OK er lig med at du forlader siden uden at gemme

Cancel er lig med du bliver på siden, der nu kan gemmes.

For at komme ind i artikel-editoren skal man dobbeltklikke på Artiklen eller klikke på Rediger indeholder af det valgte indholdselement.

Selve editoren vil ikke blive beskrevet yderligere, men der findes en række forskellige muligheder som kan anvendes. Benyttes den gamle editor stadig, kan man skifte over til den nye her: Skift af artikeleditor.