Indholdselementer

Når du har valgt et sidelayout, skal du indsætte indholdselementer. I hvert sidelayout er der plads til et bestemt antal sideelementer. I dette eksempel er der plads til 3 elementer i midterspalten og 2 i højreboksen.

Klik på Vælg indholdstype.

Ofte anvendes de "Mest anvendte" indholdstyper. hvor følgende 5 valgmuligheder er tilgængelige:

  1. Artikel er det element, som du skal bruge til et almindeligt indhold som tekst, billeder og kort.
  2. Dialog anvendes f.eks. i forbindelsen med høringer af planen. Dialog er det element, der giver borgerne mulighed for at skrive indsigelser direkte i Odeum.
  3. Forfatter indhold anvendes blandt andet til standardtekster, som skal stå på mange sider. F.eks. en statusboks. Forfatter indhold oprettes og redigeres i indholdsfanebladet, se hvordan senere.
  4. Indholdsrelation – liste skal du ikke bruge.
  5. Sidetitel er et element der automatisk giver siden samme overskrift eller titel som sidens navn. Ændre du sidens navn, ændres sidetitlen også.

I boksen til højre (markeret med orange) findes der er andre indholdselementer, Disse vil dog ikke blive gennemgået her.

Vi starter med at indsætte sidetitel. Klik på Sidetitel.

For at definere størrelsen af skriftfonten i sidetitlen, skal du dobbeltklikke på sidetitlen og vælge Overskrift 1, Overskrift 2 eller Overskrift 3.

Dette anvendes også til indholdsfortegnelsen i den pdf, du kan lave af siderne i websitet.

Klik på Godkend

Klik igen på Vælg indholdstype og derefter klik på Artikel. Dette gentages, fordi der i dette sidelayout skal være 2 artikler i midterspalten.

I højre side kan du se hvilke indholdselementer, der er sat ind på siden.

Fjerde og femte indholdselement er til højreboksen. I dette eksempel skal højreboksen have den samme tekst på alle sider, derfor vælger vi Forfatter indhold. Dette gentages, så du har et forfatter indhold til boksens overskrift og et til boksens indhold.

Nu er alle indholdselementerne sat ind, og du kan begynde at redigere de enkelte elementer (sætte tekst ind m.m.).

Husk at antallet af indholdselementer skal passe til det sidelayout, der er valgt. Ellers kan Odeum ikke finde ud af, hvordan siden skal se ud.

Hvis indholdselementerne står i en forkert rækkefølge, kan du ændre rækkefølgen ved at "trække" elementet i kolonnen til højre til en ny placering.  

Du kan også slette et indholdselement ved at markere et element og klikke på slet knappen i den lodrette menu til venstre eller på delete på dit tastatur.