Sidelayout

De overordnede værktøjer i den lodrette menu er:

  1. Indsæt indhold
  2. Visning af udkast
  3. Valg af layout-skabelon (findes både til højre og venstre for den hvide spalte.)
  4. Afslut

Du starter med at vælge sidens layout ved hjælp af funktionen Valg af Layout-skabelon. COWI har ud fra jeres design defineret de sideskabeloner, I skal bruge til jeres website. Derudover har Odeum en række standart layouts f.eks. Simpel layout.

Klik på Valg af Layout-skabelon (Pil 3).

Vælg en layout skabelon til siden og i dette eksempel er det ”Tønder 1 Boks”.

Herefter kan der indsættes indholdselementer. Se hvordan i næste afsnit.