Flyt sider

Sider kan flyttes på to måder. Enten kan du ændre rækkefølgen af siderne i en mappe, eller du kan flytte en side til en anden mappe.

For at flytte en side over i en anden mappe, skal du grå-markere den eller de sider der skal flyttes (Hold Ctrl knappen nede for at vælge flere). Klik på knappen Funktioner og klik på Flyt sider.

Nu skal du vælge destinationsfolderen. Alle mapperne er listet alfabetisk. I dette eksempel vil vi flytte siden til mappe æ. Klik på Godkend.

Siden er nu flyttet, og den er placeret i mappen æ efter sit Sorterings-ID.