Kopier sider

Du kan kopier en side til samme mappe eller til en ny mappe.

Vælg den eller de sider du vil kopiere (Hold Ctrl knappen nede for at vælge flere), klik på knappen Funktioner og klik på Kopier sider.

I dette eksempel vil vi kopiere siden til den samme mappe. Vælg destinationsfolderen, alle mapperne er listet alfabetisk. Klik på Godkend

Nu er siden kopieret. Selvom den ligger i den samme mappen som den "oprindelige side", har den ikke ændret navn eller soterings ID. Du kan se i kolonnen Ændret, at den nederste Lavbundsarealer side er ændret efter den, der ligger oven over. For at ændre navn og Soterings ID skal du klikke på Rediger sidens egenskaber.