ODEUM e-Plan ManualBrugermanualODEUM KommuneplantillægOpret kommuneplantillæg via e-Plan fanen (Kladde og Forslag)

Opret kommuneplantillæg via e-Plan fanen (Kladde og Forslag)

Følgende vil beskrive hvorledes et kommuneplantillæg oprettes

Oprettelse af tillæg

 1. Tryk på "Kommuneplantillæg"
 2. Tryk på "Opret kommuneplantillæg"

Udfyld felterne og tryk "Opret kommuneplantillæg"

Antal kommuneplanrammer er NYE planrammer. Hvis nogle skal aflyses skal de ikke medtages i nummeret. HUSK at hvis der er en ændring i en gældende ramme (eksempelvis dennes geografiske udstrækning) skal denne AFLYSES og der skal oprettes en ny, hvorfor denne skal være med i det samlede antal kommuneplanrammer.

Start redigering af indhold

Som det ses er tillægget blevet oprettet og redigeringen startes ved at trykke på blyanten.

Tilføj indhold i tillægget

Alt efter sin opsætning kan forskellige felter nu blive udfyldt. Når der oprettes et tillæg hentes der automatisk en PLANID fra plansystemet. Ønskes en anden, kan man trykke på "Hent plansystem ID". Status styres af datoerne valgt i datofelterne.

Der findes 2 forskellige former for datovælger som man kan anvende:

 1. Den klassiske datovælger med dropdown-menu.
 2. Den nye datovælger, hvor man ved et tryk på "kalender"-ikonet, får en kalender frem.

Datovælgeren skiftes således: Skift af datovælger.

Når man har indtastet sit indhold gemmes og godkendes dettes.

1. Datofelter

Datofelter

Er der allerede taget beslutning om datoerne for sit tillæg, kan de indtastes nu eller senere. Herunder er de enkelte datoer forklaret yderligere:

 • Dato for offentliggørelse af forslag: Denne dato skifter status fra KLADDE til FORSLAG. Samtidigt vil tillægget blive synligt på hjemmesiden fra denne dato.
 • Dato for vedtagelse: Denne dato skifter status fra FORSLAG til VEDTAGET.
 • Dato for ikrafttræden: Dato for tillæggets ikrafttræden.
 • Dato for aflysning: Denne dato skifter status fra VEDTAGET til AFLYST. Samtidigt vil tillægget blive "usynlig" på ydersiden.
 • Høringen starter: Dato for høringens start og som kan bruges til eksempelvis lister på hjemmesiden der linker til tillæg i høring.
 • Høringen slutter: Dato for høringens ophør.

2. Aflysning af rammer

Er der rammer der skal aflyses skal disse indsættes under : "Rammer der skal aflyses". Ved et tryk på de 3 prikker til højre (pilen) åbner popup-vinduet "Vælg kommuneplanrammer".

Det er også muligt at indtaste planidet direkte i feltet. Er der flere skal disse separeres met et komma.

Bruges popup-vinduet, markeres de relevante rammer og der trykkes godkend, herefter vil feltet blive udfyldt med planid'et.

Start redigering af indhold i planrammer

 1. Tryk på "Kommuneplantillæg planrammer"
 2. Tryk på blyanten

Tilføj indhold i planrammer

Når der oprettes et tillæg hentes der automatisk en PLANID fra plansystemet til planrammerne. Ønskes en anden, kan man trykke på "Hent plansystem ID". Status styres af datoerne valgt i datofelterne. Når man har indtastet sit indhold gemmes og godkendes dette.

Her er det vigtigt at det PLANID der står her, også er den som anvendes til geometrien. Denne kan ændres/tilføjes på forskellig vis: Ændring af planrammers geometri

Upload rammer til plansystem

Upload rammer til plansystem

PlansystemDK kræver at rammer er indmeldt som kladde. Dette gøres enkeltvis for hver ramme ved at trykke på den grønne pil ud for rammen.

Tilføj dokumenter til tillægget

Før et dokument kan tilføjes (eksempelvis en VVM-redegørelse) kræver det at dokumentet er uploadet til sitet. Dette kan gøres under samme ikon.

Omdøb tillæg

Ønskes det at omdøbe tillægget kan det gøres under det markerede ikon.

Generer PDF

Det er et krav fra plansystemet at en PDF vedhæftes. For at gøre det nemmere er det mulighed for at danne denne direkte i e-Plan fanen.

Som nævnt under Klargøring til kommuneplantillæg, kan der opsættes et paradigme som indeholder standard afsnit (eksempelvis et en forside, vedtagelsespåtegning mm. PDFen som dannes i dette tilfælde vil medtage disse afsnit.

Tryk  på "Generer PDF"

Se PDF'en

 1. Tryk på PDF generator
 2. Tryk på PDF job kø

Mens PDF bliver genereret, vil der være et "kryds" under handlinger. Tjek om den er færdig ved at trykke på refresh. Når den er færdig vil der kommer et PDF ikon istedet for et kryds.

Tryk på ikonet for at se PDF'en.

Kontrol af at tillægget linker til den rigtige PDF.

Under redigering af tillæg kan du se hvilken PDF der er tilknyttet. Det kan være at feltet ikke hedder Hent PDF af tillæg, men DOKlink, PDF og lignende. Det er op til den enkelte kommune at bestemme dette i implementeringen.

Lav egen PDF

Under PDF Generator > PDF print konfiguration er det muligt at lave en speciel opsætning af en PDF. Husk at ændre stien til PDF'en under tillæget til den specifikke PDF.

Indberetning til Plansystem

Når tillægget og rammer er klar til upload, trykkes der på ikonet med den grønne pil op.

Kontrol af eksporteringen

Hvis alt er gået godt vil der stå 0 i errorCount. Alt efter hvor mange rammer der medfølger, vil der være flere linjer.

Hvis der er fejl, så undersøg om:

Ellers opret en ticket på Support