Klargøring til kommuneplantillæg

Før man opretter sine kommuneplantillæg kan det betale sig at udarbejde et paradigme for derigennem at gøre udarbejdelsen af sit tillæg nemmere.

Oprettelse af paradigme

Det kan med fordel betale sig at oprette et paradigme i forhold til de standard afsnit som skal indgå i tillægget. Som standard er modullet sat op til at anvende et paradigme indeholdende følgende afsnit:

 • Pdf-forside
 • TILLAEGFORSIDE / TILLAEGINDHOLD (Indholdet i tillægget ud fra den præ-definerede datamodel - denne side SKAL enten hedde TILLAEGFORSIDE eller TILLAEGINDHOLD )

Derudover er det muligt at tilføje yderligere afsnit som et tillæg altid vil bestå af. Det kunne være en vejledning som er standard i alle tillæg eller et afsnit der indeholder en vedtagelsespåtegning.

Selve paradigmet fungerer sådan at når man laver et nyt tillæg, dannes der en mappe i sin struktur for tillægget. I forbindelse med dette, kopieres paradigmet automatisk ind, således at strukturen for tillæget er sat op. Skulle der være rettelser til sit paradigme for et enkelt tillæg kan man således ændre dette i tillægets mappe. Eksempelvis vil en vejledning ikke kræve ændringer, men en vedtagelsespåtegning skal jo have en specifik dato og det kan så gøres i tillæggets mappe.

Paradigmet gælder ikke bagud, hvilket betyder er dette IKKE oprettet inden man laver et nyt tillæg, vil tillægget ikke indeholde det indhold fra paradigmet. Det er dog altid muligt at oprette det manuelt for sit tillæg eller lave ændringer heri.

I det følgende er det forklaret hvorledes paradigmet oprettes:

Oprettelse af mappen

Start med at åbne fanen "Struktur" og tryk "Vis foldere"

 1. Vælg den mappe hvor Paradigmet skal ligge. Her vælges det at placere den under "Website indhold".
 2. Tryk "Ny folder"
 3. Giv mappen navnet: Paradigme
 4. Tryk på forslag og der dannes et adresse-navn automatisk.
 5. Tryk på "Opret >"

Nu er mappen oprettet og den er synlig i strukturen i venstre side.

Som standard oprettes der automatisk en side i mappen som får samme navn som mappen. Denne er der ikke behov for, så den kan bare slettes eller alternativt kan den omdøbes. I dette tilfælde sletter vi og laver en ny.

 1. Tryk én gang på siden så denne bliver "grå"
 2. Tryk på "krydset" og accepter.

Nu er vi klar til at oprette siderne.

Oprettelse af sider

 1. Tryk på "Ny side"
 2. Udfyld "Titel", "Adresse-navn" og "Beskrivelse"
 3. Tryk på "Opret >"

Efter siden er oprettet er den klar til at få defineret sit indhold. Tryk nu på "Rediger indhold" og vælg "Odeum Side"

Efterfølgende gøres det samme for TILLAEGSFORSIDE og eventuelt andre afsnit som skal være en del af tillægget.

EKSEMPLER:

 • Vedtagelsespåtegning
 • Offentliggørelse
 • Vejledning

TILLAEGFORSIDE skal være startside

Udskiftning af startside gøres ved at;

 1. Tryk på "Huset"
 2. Vælg "TILLAEGFORSIDE" og tryk "Godkend >"
 3. Kontrollér at "Huset" er flyttet til "TILLAEGFORSIDE"

Næste skridt er at få indhold ind på sine sider. TILLAEGFORSIDE skal være tom da det kun er en systemet bruger. Men resten kan laves som man vil. I det følgende vil en kort guide beskrive hvorledes man indsætter indhold.

Start redigering

Redigeringen kan ske ved at dobbeltklikke på siden eller trykke på "Rediger indhold".

Indsæt sidetitel

 1. Som det første vælges hvilket layout man ønsker siden skal anvende. Her vælges det at beholde standard layoutet.
 2. Tryk på "Ny side".
 3. Vælg "Sidetitel.'

Så er der automatisk kommet sidetitel på.

Indsæt artikel

 1. Tryk "Ny side".
 2. Vælg "Artikel"

Forsæt redigering

Nu er siden klar til at yderligere opsat således denne for det ønskede indhold og udtryk.

Rækkefølge af afsnit

Rækkefølgen styres ved hjælp af sorteringsid'et. Denne kan ændres under "Egenskaber" for den enkelte side (Husk at CHECK IND - ellers slår det ikke igennem)

Pdf-forsiden vil altid komme først i en PDF uanset hvilken sorteringsid denne har.