e-Plan fanen

Beskrivelse af e-Plan fanen

e-Plan fanen er en samling af de moduller som anvendes mest under oprettelsen af kommuneplaner, lokalplaner, sektorplaner m.m. Dvs. at det er nu er muligt at manøvrere rundt under samme fane, og derigennem opnå en mere overskuelige administration af sine planer.

I det følgende vil de enkelte elementers indhold og funktion blive beskrevet.

Indbakke

Billeder

Under Billeder styres sitets bibliotek af billeder. Her kan der billeder uploades og der kan oprettes en struktur gennem mapper, således billederne kan kategoriseres. Hvordan billeder håndteres kan du læse mere om her: Håndtering af billeder.

 

Filer

Under Filer kan både offentlige og adgangskrævende filer down- og uploades

Typer

Reference-tabeller

Kommuneplantillæg/lokalplan

Alt efter om det er et lokaplansite eller kommuneplansite hedder denne hhv. "Lokalplan" eller "Kommuneplantillæg". Under denne er det muligt at se og/eller oprette nye lokalplaner eller kommuneplantillæg hvor forskellige funktioner er tilgængelig under "Handlinger" yderst til højre. Hvordan et kommuneplantillæg oprettes er yderligere beskrevet her(MANGLER!).

 

PDF-Generator

Under PDF generatoren er det muligt at danne PDF-filer gennem opsætning af forskellige konfigurationer. En nærmere beskrivelse af PDF generatoren kan ses her(MANGLER!)

Support

Under Support er der oprettet links til ODUEM e-Plan manuallen, Supportløsningen og Kommunens kort-plaform. Kort-platformen kan ændres således denne enten viser platformens administrationsside eller en mapviewer.

 

Indstillinger

Under Indstillinger kan specifikke konfigurationer for Typer, PDF generator og e-Plan fanen indstilles. Det anbefales at der IKKE ændres i disse.